ARAÇLARIN IŞIKLANDIRILMASI VE IŞIKLARIN KULLANILMASI

Karayollarında trafiğe çıkan bütün araçların ışık donanımı bulundurmaları ve bunları geceleri veya sis, kar, şiddetli yağmur ve yeterince aydınlatılmamış tünel gibi görüşün yetersiz yer, zaman ve hallerde yakmaları zorunludur.

 • Araçlarda karayolları trafik yönetmeliğinde ve Araçların İmal, Tadil ve Montajı Hakkındaki Yönetmelikte belirtilen ışıkların ve yansıtıcıların haricinde ışık ve yansıtıcı bulundurulması ve kullanılması yasaktır.
 • Işıklar yönetmelikte belirtildiği şekilde ayarlı olacaktır. Önde beyaz ve açık sarı renkte, arkada ise kırmızı veya turuncu renkte ışık veren lambalar bulunacaktır. Sis lambası ile geri vites lambası isteğe bağlıdır. Farlar, dönüş lambaları, park lambaları, kuyruk lambaları, fren lambaları ve plaka lambaları zorunlu olup, arka plaka 20 m den okunabilmelidir. Ticari amaçla yolcu taşıyan araçlarda iç lamba bulunması gerekir.
 • Araçların arkasında en az 20 cm2 büyüklüğünde reflektör bulunmalıdır. Römork ve Yarı römorkların arkasında ise bir kenarı 15 cm olan eşkenar üçgen şeklinde ve içi dolu olmalıdır.
 • Uzun hüzmeli farlar 100 m’yi, kısa hüzmeli farlar 25 m’yi aydınlatacak nitelikte olmalıdır.

 

II. ARAÇ IŞIKLARININ KULLANILMASI

  a. Uzağı Gösteren (Uzun Hüzmeli Farlar) Işıkların Yakılmasını Gerektiren Yer ve Haller

 1. Geceleri veya gündüz olsa bile hava durumunun görüşü azaltacak şekilde sisli, karlı,ve şiddetli yağmurlu olması halinde,
 2. Yeterince aydınlatılmamış tünellerde,
 3. Benzeri yer ve hallerde kullanılacaktır.

Ancak sürücülerin yeterli mesafeyi açık olarak görebildiği yer ve hallerde uzağı gösteren (uzun hüzmeli farlar) ışıklar yerine yakını gösteren (kısa hüzmeli farlar) ışıklar kullanılabilir.

  b. Yakını Gösteren (Kısa Hüzmeli Farlar) Işıkların Yakılmasını Gerektiren Yer ve Haller

 1. Karşı yönden gelen araçlarla karşılaşmalarda,
 2. Aydınlatmanın yeterli olduğu kesimlerde,
 3. Öndeki aracı takip ederken,
 4. Öndeki aracı geçerken yan yana gelinceye kadar (uyarma amacıyla selektör yapılması hariç), Yakını gösteren (kısa hüzmeli farlar) ışıkların yakılması zorunludur.

  c. Kuyruk Işıklarının (Arka Park Lambası), seyir sırasında uzağı veya yakını gösteren ışıklarla yada sis ışıklarıyla birlikte kullanılması zorunludur.

  

 

d. Işıkların Kullanılmasına Dair Diğer Esaslar

 1. Dönüş ışıklarının GEÇ anlamında kullanılması yasaktır.
 2. Sadece park ışıkları yakılarak araç sürülmesi yasaktır.
 3. Karşılaşmalarda ışıkların söndürülmesi yasaktır.
 4. Sis ışıkları, kar, şiddetli yağmur gibi sebeplerle görüşün yetersiz olduğu durumlarda kullanılır. Bu gibi durumlar yokken geceleri yakını ve uzağı gösteren  ışıklarla birlikte yakılması yasaktır.
 5. Yönetmeliklere uygun olarak takılan ışıkların amaçları dışında gereksiz olarak yakılması yasaktır.

 

  Ayrıca sürücülerin:

- Geçme sırasında öndeki araç sürücüsünü ikaz etmek için geceleri, yakını ve uzağı gösteren ışıkları ardı ardına sırayla yakmak suretiyle selektör yapmaları,

            - Yakın ilerisi görülmeyen kavşak, tepeüstü ve virajlara yaklaşırken yakını ve uzağı gösteren  ışıkları ardı ardına ve sırayla yakarak gelişlerini haber vermeleri,

            - Araçlarda dış ışık donanımı için birer adet yedek ampul bulundurmaları,

            - Araçlardaki tüm ışık donanımlarını çalışır durumda ve temiz bulundurmaları,

zorunludur.

 

KONUYLA İLGİLİ SINAVLARDA ÇIKMIŞ SORULAR

 

1. Karşıdan gelen araçla karşılaşıldığında uzağı gösteren ışıkların yerine hangisi yakılmalıdır?

A) Yakını gösteren ışıklar

B) Park ışıkları

C) Acil uyarı  ışıkları

D) Dönüş ışıkları                                                                                                                                 (Nisan, Ağustos, Aralık-2005)

 

2. Geceleyin görüşün yeterli olmadığı kavşak, viraj ve tepeüstlerine yaklaşırken gelişinizi nasıl haber verirsiniz?

A) Acil uyarı ışıklarını yakarak

B) Birkaç defa korna çalarak

C) Birkaç defa selektör yaparak

D) Dönüş ışıklarını yakarak                                                                                                                    (Ekim-2004,Ağustos-2005)

 

3. Yeterince aydınlatılmamış tünellerde hangi ışıkların yakılması zorunludur?

A) Uzağı gösteren ışıkların

B) Sis ışıklarının

C) Acil uyarı ışıklarının

D) Yakını gösteren ışıkların                                                                                                                                    (Şubat-2005)

 

4. Geceleri ışıkların kullanılması ile ilgili verilen bilgilerden hangisi doğrudur?

A) Karşılaşmalarda ışıkları söndürmek

B) Park veya sis ışıkları ile seyretmek

C) Dönüş ışıklarını geç anlamında kullanmak

D) Aydınlatılmamış tünellerde uzağı gösteren ışıkları yakmak                                                            

 (Ağustos-2004, Ekim-2005)

 

 

5. Geceleyin önündeki aracı geçmek isteyen sürücüler, bu araçla yan yana gelinceye kadar hangi ışıkları kullanmalıdırlar?

A) Yakını gösteren ışıkları

B) Acil uyarı ışıklarını

C) Uzağı gösteren ışıkları

D) Sis ışıklarını                                                

(Ekim-2005)

 

6. Aşağıdakilerden hangisinde araçların dönüş ışıklarının kullanılması yasaktır?

A) Şerit değiştirmelerde

B) Park yerlerine giriş ve çıkışlarda

C) Kavşaklarda sağa ve sola dönüşlerde

D) Sürücülere geç mesajının verilmesinde         

(Ekim-2004,Ekim-2005)

 

7. Aşağıdakilerden hangisinde araçların arka plâkalarıyla ilgili getirilmiş bir zorunluluktur?

A) Işığı iyi yansıtması

B) Geceleri 20 metre mesafeden okunacak şekilde aydınlatılmış olması

C) Harf ve rakamların dikkat çekici olması

D) Boyutunun ön plâkadan daha büyük olması                                                        (Temmuz-2004, Ekim-2005)

 

8. Karayolunda karşı yönden gelen sürücülerin ve yolu kullanan diğer kimselerin gözlerini kamaştırmamak için hangi ışıkların yakılması zorunludur?

A) Uzağı gösteren ışıkların

B) Park ışıklarının

C) Acil uyarı ışıklarının

D) Yakını gösteren ışıkların                              

(Temmuz-2005)

 

9. Yerleşim yerleri dışındaki karayollarında geceleri, hangi ışıkların yakılması zorunludur?

A) Acil uyarı ışıklarının

B) Park ışıklarının

C) Uzağı gösteren ışıkların

D) Yakını gösteren ışıkların                              

(Aralık-2004)

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !